Pembukaan (Al-Fātiĥah):3 – Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.