Pembukaan (Al-Fātiĥah):4 – Yang menguasai di Hari Pembalasan.