Pembukaan (Al-Fātiĥah):1 – Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.